Projekt UWE

2023

VIPS CONCIERGE Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „UWE – USŁUGI WSPARCIA EKSPORTU dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra Logistyczno Transportowego “Północ – Południe”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,

nr projektu POIR.02.03.02-22-0002/18.

Wartość projektu 6 900 599,29 zł.

Wysokość dofinansowania: 4 064 852,34 zł

Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2023 przez Klaster Logistyczno Transportowy “Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowego Północ – Południe.

Galeria